Het aantal huurhuizen dat in het bezit is van de grootste particuliere eigenaren, is in de afgelopen tien jaar met 22,3 procent gestegen, schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Ook buitenlandse beleggers maken een enorme opmars op de Nederlandse markt voor huurhuizen. Woningcorporaties verkochten juist, vaak onder druk van de overheid, hun huurwoningen.

Daarnaast zijn de gemiddelde huurprijzen toegenomen van 720 euro naar bijna 1.100 euro per maand. Volgens de krant komt dat met name door de grote vraag naar sociale huurwoningen en het schaarse aanbod.

Die prijs moet volgens gemeenten zo snel mogelijk terug naar om en nabij de 1.000 euro per maand, om middeninkomens niet de stad uit te jagen. Er wordt gedacht aan regels om de stijging van de prijzen in de vrije huursector te beperken.

Grootste particuliere eigenaar bezit zo'n 6.000 woningen

De Rotterdamse ondernemer Aat van Herk mag zich de grootste particuliere eigenaar noemen. Van Herk overziet bijna zesduizend huurwoningen met een totale waarde van naar schatting 1,2 miljard euro. De grootste private aanbieder is Vesteda die bijna 25.000 huurwoningen in haar bezit heeft.

Ondanks dat steeds meer buitenlandse beleggers investeren in de Nederlandse huizenmarkt, blijft hun aandeel beperkt. De vier grootste buitenlandse beleggers zouden in totaal zo'n twintigduizend huurwoningen in hun bezit hebben.

Woningcorporaties verkopen steeds meer huurwoningen, maar blijven de grootste partij op de Nederlandse markt voor huurhuizen. Van de circa 3,3 miljoen huurwoningen zijn er zo'n 2,3 miljoen in het bezit van een woningstichting.

De Volkskrant keek naar het bezit van de driehonderd grootste eigenaren van huurwoningen in Nederland, aan de hand van gegevens van het kadaster.