Een nieuw cao-conceptakkoord geeft 850.000 uitzendkrachten in Nederland meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen. Dat melden vakbonden en brancheorganisaties vrijdag.

Als het akkoord wordt goedgekeurd, zou het de grootste cao-herziening van de afgelopen 25 jaar in de sector zijn.

Onder de nieuwe cao wordt werkervaring beloond, net zoals bij vaste krachten nu het geval is. Tot nu toe was het zo dat uitzendkrachten bij elke nieuwe opdracht weer in de laagste loonschaal begonnen.

Daarnaast duurt elk nieuw uitzendcontract bij eenzelfde opdrachtgever minimaal vier weken onder het conceptakkoord. Voortdurend vernieuwde dag- of weekcontracten zullen onder de nieuwe cao niet meer voorkomen, wat uitzendkrachten bij ziekte iets meer zekerheid geeft.

Beter leesbare arbeidsvoorwaarden

Tot slot is er een verbeterde beloning bij onder meer fysiek zwaar en onregelmatig werk als dat conform de cao van de inlener is. Ook wordt het vakantiegeld van 8 procent naar 8,33 procent verhoogd en hebben uitzendkrachten recht op een reisvergoeding als reguliere werknemers van het bedrijf die ook krijgen.

Twee grote uitzendcao's worden met dit akkoord gelijkgetrokken tot één cao. Hiermee zou het risico op cao-ontduiking verkleind worden. In het nieuwe akkoord zouden de arbeidsvoorwaarden ook beter leesbaar zijn, en uitzendbureaus moeten het beloningssysteem beter gaan uitleggen.

"De kloof tussen een vast dienstverband en een uitzendbaan is met deze cao weer iets kleiner geworden", aldus Marten Jukema die namens vakbond CNV de onderhandelingen voerde.

De onderhandelende partijen willen dit jaar nog nieuwe afspraken maken over een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe cao's gaan in op 30 december 2019.