Voor de tweede maand achter elkaar neemt het aantal werklozen licht toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het is voor het eerst sinds oktober 2015 dat de werkloosheid over een periode van drie maanden toeneemt.

In juni waren er 313.000 werklozen, meldt het CBS. Dat is het aantal 15- tot 75-jarigen die recent naar werk hebben gezocht en beschikbaar zeggen te zijn. Een maand eerder stond dit aantal nog op 302.000 en in april waren er 300.000 werklozen in Nederland.

Omgerekend was 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dit nog 3,3 procent.

In de laatste drie maanden nam de werkloosheid met gemiddeld tweeduizend personen toe. Dat is voor het eerst in bijna vier jaar. Die toename is vooral te danken aan het aantal werkenden die hun baan verliezen.

Negen miljoen werkenden

Zo hadden in november vorig jaar 57.000 werklozen in de drie maanden voordat ze werkloos werden nog een baan. In juni is dit aantal gegroeid naar 73.000. Het aantal werklozen die een nieuwe baan vinden, is juist gelijk gebleven.

In totaal waren er negen miljoen werkenden in juni.

Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds. Eind juni telde het UWV 243.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 3,2 procent minder dan een maand eerder.