De rundveestapel in Nederland is licht gekrompen. Ons land telde op 1 april van dit jaar bijna 3,8 miljoen runderen. Dat zijn er 121.000, oftewel 3 procent, minder dan op 1 april 2018. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op 1 april telde Nederland 1,6 miljoen volwassen melkkoeien. Dat zijn er ruim 33.000 (2 procent) minder dan een jaar eerder.

Melkveehouders houden vooral minder kalfjes en pinken (eenjarige dieren) aan ter vervanging van de melkkoe. Het aantal van deze jonge dieren daalde met ruim 100.000, een krimp van bijna 10 procent, opnieuw fors.

Het aantal vleeskalveren is met bijna 2 procent gestegen en doorbrak hiermee de grens van een miljoen dieren. Het overige rundvee daalde met een kleine 2 procent naar 244.000 dieren, aldus het CBS.