De opbrengst van zonne-, water- en windenergie heeft in Duitsland het aandeel van kolen- en kerncentrales voor het eerst ingehaald. Dat schrijft het Duitse Handelsblatt op basis van een analyse van de energiedenktank Agora Energiewende.

Hernieuwbare energiebronnen leverden in de eerste helft van 2019 maar liefst 42 procent van de stroom, terwijl de kolencentrales goed waren voor 27 procent. Het aandeel opgewekte elektriciteit door kolencentrales is daarmee in de eerste helft van het jaar flink gedaald.

Gas is bezig aan een inhaalslag, door een lagere CO2-uitstoot dan kolen. Er moet steeds meer worden betaald voor het uitstoten van CO2, waarmee het efficiëntere gas een betere concurrentiepositie krijgt. Voorheen waren gascentrales juist duurder dan kolencentrales.

Hernieuwbare energiebronnen en gascentrales hebben de traditionele centrales al voor een groot deel vervangen, meldt de denktank. De CO2-uitstoot van de elektriciteitssector daalde hierdoor in totaal met 16,4 procent tot 112,7 miljoen ton.

De vraag is of de trend doorzet, hoewel de groei van hernieuwbare energie volgens voorvechters wel bewijst dat het land steeds minder afhankelijk is van kolen en kernenergie. Hierbij moet benadrukt worden dat de weersomstandigheden in de eerste helft van 2019 met veel wind en zon ideaal waren voor duurzame energie.

Zo werken zonnepanelen en dit leveren ze op
95
Zo werken zonnepanelen en dit leveren ze op