Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) moet 124.000 euro terugbetalen aan het ziekenhuis. Hij blijkt dit bedrag te veel te hebben gekregen in de jaren 2013 tot en met 2018, blijkt uit de jaarrekeningen van het UMCG.

Dit kwam aan het licht na een onderzoek door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid.

Het ziekenhuis bleek de Wet normering topinkomens (WNT) verkeerd te interpreteren. Eerder schreef RTLZ over de te veel betaalde beloning.

Aartsen bleek tussen 2013 en 2016 zo'n 100.000 euro te veel te hebben gekregen. Daar komt nog eens 12.000 euro in 2017 en 9.000 euro in 2018 bij. Het brutobedrag wordt binnen een jaar terugbetaald. Het CIBG is akkoord met de terugbetalingsregeling.

Voor het ziekenhuis betekent de transactie dat het eigen vermogen op 31 december 2017 ruim 115.000 euro hoger uitvalt. Het resultaat van 2017 is 12.000 euro hoger.