Vattenfall, de Zweedse moedermaatschappij van Nuon, gaat het tweede subsidieloze windpark voor de kust van Zuid-Holland bouwen en exploiteren. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken woensdag bekend.

Het windpark zal in 2023 gereed zijn en zal een vermogen krijgen van 760 megawatt. Jaarlijks zullen de windmolens net zoveel stroom leveren als een miljoen huishoudens verbruiken.

Omgerekend gaat het windpark 2,5 procent van de stroom leveren die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt.

Vattenfall zal het windpark bouwen op kavels 3 en 4 van windpark Hollandse Kust (zuid). Het Zweedse bedrijf kreeg vorig jaar ook al de vergunning om de andere kavels, 1 en 2, van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. Kavels 1 tot en met 4 zullen in totaal een vermogen hebben van 1520 megawatt.

Bij windpark Hollandse Kust 3 en 4 moet Vattenfall erfpacht betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Het gaat om zo'n 2 miljoen euro per jaar.

Momenteel zijn er plannen voor meerdere windparken. Voor de kust van Zeeland wordt momenteel aan windpark Borssele gewerkt. Daarna volgen windparken voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust. Boven de Waddeneilanden en verder de Noordzee in staan ook nog twee windparken gepland.