De curatoren van het voormalige Amsterdamse MC Slotervaart hoeven niet opnieuw met de gemeente in onderhandeling over de verkoop van het pand, oordeelt de rechter woensdagochtend. Ook hoeven zij geen extra onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het faillissement van het ziekenhuis.

De rechter heeft in hoger beroep beide verzoeken van de gemeente afgewezen.

De curatoren hebben een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een mogelijke deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff. Het vastgoedbedrijf wil het pand kopen voor 45 miljoen euro, met een zogenaamd 100 procent-akkoord. Met dat bedrag kunnen alle schuldeisers van het failliete ziekenhuis worden betaald.

De rechtbank acht een faillissementsonderzoek daarom niet op zijn plaats. Dit onderzoek zou niet in het belang zijn van de schuldeisers.

De gemeente heeft een lager bedrag aangeboden voor het failliete ziekenhuis, dat volgens de curatoren te weinig zijn om alle schulden af te lossen. Dit bod is afgewezen.

Gemeente wil overname vastgoedbedrijf voorkomen

De curatoren hebben daarom hun voorkeur uitgesproken voor de constructie met Zadelhoff, maar de gemeente wil die overname voorkomen. Bij een aankoop door het vastgoedbedrijf zou het ziekenhuispand deels in handen komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer.

De gemeente stelt dat zij onvoldoende informatie heeft om een tweede bod te doen, maar de rechtbank oordeelt dat die stelling onvoldoende onderbouwd is. De curatoren hoeven daarom niet verplicht opnieuw in onderhandeling met de gemeente.

College kan uiterste poging doen

Het college van burgemeester en wethouders kan nog een uiterste poging doen om de verkoop tegen te houden. Er kan een nieuwe procedure gestart worden om het recht van erfpacht te beëindigen.

Het is nog niet duidelijk of die uitzonderlijke maatregel ingezet gaat worden.