UTRECHT - De beloningen van negentien topbestuurderders van hogescholen liggen hoger dan het loon van minister-president Balkenende. De duurste collegevoorzitter in het hogerberoepsonderwijs is J. Elbers van Inholland, een school die het afgelopen jaar veel kritiek heeft gehad. Hij verdient 227.109 euro.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, het orgaan van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het salaris van de premier wordt de norm voor instellingen die geld van de overheid krijgen. Het huidige salaris van de premier van 122.000 euro wordt opgehoogd met 30 procent.

Het Onderwijsblad becijferde dat hogescholen gemiddeld iets meer dan 130.000 euro kwijt zijn aan hun collegevoorzitters. Dit is niet alleen salaris, maar ook bonussen en pensioenlasten. In 2003 stegen de salarissen van de hbo-topbestuurders met 7,8 procent en 3,9 procent in 2004. Voor de CAO-lonen gold in die jaren een stijging van respectievelijk 4 procent en 0 procent.

Aob

AOb-voorzitter W. Dresscher vindt dat minister Van der Hoeven (Onderwijs) moet ingrijpen. "Het is niet uit te leggen dat er zo ontzettend veel onderwijsgeld niet bij het onderwijs zelf terecht komt." Volgens hem kijken bestuurders alleen maar naar collega's die meer gaan verdienen, waardoor de salarissen alleen maar zullen blijven stijgen.

Het Onderwijsblad kreeg ook nog cijfers van tien Regionale Opleidingscentra (ROC's), die het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie verzorgen. Daar ligt het gemiddelde salaris van de collegevoorzitter op 125.000 euro. Het blad Intermediair nam eerder de topsalarissen aan de universiteiten onder de loep. Hier krijgt een collegevoorzitter gemiddeld 185.000 euro.