Zo'n 89.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen de komende 2,5 jaar een structurele loonsverhoging van 8,38 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro, meldt vakbond FNV. Daarmee gaat een gemiddelde ggz-medewerker er de komende 2,5 jaar 9,6 procent op vooruit.

FNV-onderhandelaar Elise Merlijn spreekt van een mooi akkoord. "De waardering voor de werknemers komt tot uitdrukking in de loonsverhoging, de opleidingsmogelijkheden en de afspraken over het werken onder zware omstandigheden."

Naast de loonstijgingen is voor verplegend en verzorgend personeel op afdelingen met een zeer intensieve verzorgingsgraad afgesproken dat zij recht hebben op zestien uur extra herstelverlof.

Daarnaast gelden de bestaande afspraken rondom bereikbaarheid-, aanwezigheid- en consignatiediensten nu ook voor 57-jarigen en ouderen voor het verrichten van slaapdiensten.

'Nieuwe instromers extra motiveren'

Ook wordt het salaris niet meer bevroren wanneer iemand een tweede opleiding volgt. Leerlingen stromen verder op een hoger startsalaris in, wat resulteert in een gemiddelde loonsverhoging van 7 procent.

"Zodoende hopen we meer mensen te behouden en nieuwe instromers extra te motiveren om in de ggz te komen werken", aldus Merlijn. "Dit alles kan ook bijdragen om de werkdruk van de huidige werknemers te verlagen."

Aanvullende afspraken zijn gemaakt over betere begeleiding van zieke werknemers om het ziekteverzuim terug te dringen.