Honderden bouwprojecten in Nederland moeten worden stilgelegd of opnieuw bekeken worden, vanwege uitspraak van de rechter over stikstofregels. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

In provincies alleen al gaat het om 1.571 procedures die zijn stilgelegd of vergunningen die opnieuw bekeken moeten worden, blijkt na navraag van RTL Nieuws.

De Raad van State oordeelde in mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om stikstof in Nederland terug te dringen onvoldoende effectief is. De overheid had toen al toestemming gegeven voor allerlei bouwprojecten die leidden tot nog meer stikstof, zoals aanleg van wegen of het uitbreiden van veestallen.

In het PAS stonden maatregelen om de nadelige gevolgen daarvan te verminderen, maar de Raad van State oordeelde dat deze niet volstaan. Door deze uitspraak moeten honderden projecten van de Rijksoverheid en van provincies en gemeenten opnieuw bekeken worden.

Grote overheidsprojecten, zoals Lelystad Airport en meer asfalt bij de A12 en A9 moeten daardoor opnieuw bekeken worden. Ook heeft de uitspraak grote gevolgen voor het bouwen van woningen.

'Volslagen paniek bij gemeenten'

Er moet nu worden getoetst voor alle bouwactiviteiten, zelfs die met een heel klein beetje extra uitstoot, legt Jan Fokkema, directeur van vereniging van projectontwikkelaars Neprom uit aan RTL Nieuws. "Die toetsing zal vaak uitdraaien op een zogenaamde Milieu-effectrapportage (MER) en dat leidt tot extra vertraging en kosten".

Volgens Fokkema is er 'volslagen paniek' bij gemeenten met bouwplannen. "Alle woningbouwprojecten van enige omvang liggen stil."