Aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zetten zich vaker in om meer vrouwen in het bestuur te krijgen. De helft van de sinds oktober 2018 nieuw aangedragen bestuursleden is vrouw. Steeds meer aandeelhouders stemden tegen de benoeming van een nieuw mannelijk bestuurslid als er alleen mannen in het bestuur zaten.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de aandeelhoudersvergaderingen van dit jaar van Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

Het aantal ondernemingen zonder vrouw als commissaris of bestuurslid nam af van zeventien in 2018 naar elf dit jaar. Hier moet ook een kanttekening bij geplaatst worden: het totaal aantal vrouwelijke bestuursleden en commissarissen stijgt traag. Veel van deze posities hebben lange zittingstermijnen, waardoor de doorloop maar mondjesmaat is.

Tegen exorbitante beloningen

Aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen stemmen steeds vaker tegen bestuursvoorstellen. Vooral slecht onderbouwde voorstellen voor exorbitante beloningen of voorstellen die tot een carte blanche voor de bestuursleden om meer aandelen uit te geven leiden, werden afgeschoten.

Terwijl er dit jaar veertien voorstellen weggestemd of voortijdig ingetrokken werden door een aangekondigde tegenstem, was dit in 2018 slechts vijf en kwam het in 2017 acht keer voor.

Als gevolg van nieuwe wetgeving omtrent het belongingsbeleid, die voorschrijft dat er "maatschappelijk draagvlak" voor moet zijn, zullen de meeste AEX- en AMX-ondernemingen in 2020 hun beloningen ter stemming brengen. Volgens de nieuwe wetgeving moet zo'n voorstel met minstens 75 procent worden aangenomen.

Opvallend is dat er weinig naar buiten wordt gebracht over negatieve stemresultaten, iets dat in naburige landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland wel gebruikelijk is.