Gokken heeft in de voorbije jaren geleidelijk aan populariteit gewonnen. Er gaat steeds meer geld om in de branche die tussen 2015 en 2018 harder groeide dan de Nederlandse economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De branche voor gokken en loterijen had in 2018 een toegevoegde waarde van bijna 1,4 miljard euro. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2015. De economie als geheel groeide in die periode met 7,7 procent.

In dezelfde periode steeg de jaarlijkse gokinzet minus het uitgekeerde prijzengeld met 12 procent, tot 2,5 miljard euro.

Niet alle gokjes gaan via de legale weg. Zo is het nu nog illegaal om online te gokken, maar dit wordt naar verwachting in 2020 gelegaliseerd.

De totale spelopbrengst uit illegaal gokken bedroeg in 2015, het laatste jaar waarover het CBS gegevens heeft, 170 miljoen euro. Dat was 9 procent van de totale spelopbrengst van kansspelen en loterijen.

Kansspelen en loterijen leveren de schatkist steeds meer op

Het aandeel van de gokbranche in de gehele economie is met 0,2 procent gekrompen. Kansspelen en loterijen leveren de schatkist wel steeds meer op.

De geïnde belasting op kansspelen was in 2018 met ruim 500 miljoen euro zeven keer zo hoog als in 1995. Dat komt mede door hogere belastingtarieven op uitgekeerd prijzengeld. Daarnaast wordt sinds 2008 ook belasting geheven over opbrengsten van gokautomaten.