De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben vrijdag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25 procent, aldus de bonden en de VNG.

De cao Gemeenten geldt voor 160.000 ambtenaren en heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25 procent. En vervolgens stapsgewijs met 1 procent. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van 750 euro.

De bonden zijn niet alleen blij met de loonsverhoging, ze benadrukken dat ook een andere "langgekoesterde wens" in vervulling gaat.

De tegemoetkoming in de ziektekosten is voortaan op alle medewerkers van toepassing en niet meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering. Dit kan bijna 300 euro per jaar uitmaken.

De gemaakte cao-afspraken worden nog voorgelegd aan de vakbondsleden. Als zij akkoord gaan, wordt de cao van kracht.

Overleg liep in april vast op loonsverhoging

Het overleg tussen de partijen begon in december vorig jaar, maar liep in april vast omdat de partijen het niet eens konden worden, onder meer over een loonsverhoging.

De afspraak om weer om de tafel te gaan, kwam begin deze maand tot stand op het jaarcongres van de VNG. Daar protesteerden de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF tegen het in hun ogen te karige loonbod van de VNG.