AMSTERDAM - De dienstverlening aan het uitkeringsloket laat nog veel te wensen over. Zeven op de tien werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden worden wel vriendelijk geholpen, maar vertrekken weer zonder er veel wijzer van te zijn geworden. Vooral het nieuwe Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de commerciële reïntegratiebedrijven presteren niet naar behoren.

Dat is althans de conclusie van de FNV uit de zogeheten wachtkamerenquête. De vakcentrale ondervroeg 1800 klanten van UWV, Centra voor Werk en Inkomen en sociale diensten en reïntegratiebureaus. De uitkomsten van het onderzoek werden maandag openbaar gemaakt.

Sinds 1 januari zijn instellingen als het Gak en Cadans opgegaan in het UWV. De doelstelling van die reorganisatie, klanten eerder aan de slag helpen en een betere dienstverlening, is volgens de FNV nog niet bereikt. Zo loopt de aanvraag voor een uitkering minder soepel. De vakcentrale ziet ook een positief punt: de uitkering van de sociale dienst komt vaker op tijd.