De rechtbank van Rotterdam heeft een streep gezet door een boete van 40 miljoen euro die toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) had opgelegd aan de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Volgens de ACM misbruikte de NS de economische machtspositie bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014, maar volgens de rechtbank heeft de toezichthouder dit niet kunnen bewijzen.

"ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de Staat de concessie voor het Hoofdrailnet aan NS heeft verleend. Dat onderzoek had ACM naar het oordeel van de rechtbank wel moeten doen om vast te kunnen stellen of NS een economische machtspositie op het Hoofdrailnet heeft", aldus de rechtbank.

NS gebruikte toen ook vertrouwelijke informatie van een voormalige directeur van Veolia die bij de NS kwam werken. Veolia verzorgde toen de aanbesteding van het Limburgse spoorvervoer. De NS zou hem via een "schijnconstructie" in dienst hebben genomen.