De onderhandelingen over een nieuwe cao in het primaire onderwijs (PO) zijn geklapt. Werkgevers en werknemers kunnen het niet eens worden over een loonsverhoging.

De werkgevers zeggen dat ze wel bereid waren "een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken", en leggen de schuld bij de vakbonden. Die willen volgens de PO-raad geen "invulling geven" aan de eerder gemaakte afspraak dat de transitievergoeding met bovenwettelijke uitkering zou worden versoberd.

"Je kunt het niet maken om een flut-cao af te sluiten in deze tijd", zegt Eugenie Stolk, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Het maakt mij oprecht boos dat overal geld voor lijkt te zijn, behalve voor een goede cao voor personeel in het basisonderwijs."

De PO-raad zegt zelf een loonsverhoging van 4 procent op tafel te hebben gelegd. De AOb heeft 5 procent voor ogen.