In 2018 nam het aantal moeilijk te vervullen vacatures met 39 procent toe. Dat concluderen zorginkoper Intrakoop en accountantskantoor Verstegen na analyse van 78 jaarverslagen van ziekenhuizen in Nederland.

Het tekort resulteerde in 4,6 procent hogere bedrijfslasten, omdat vaak tegen hogere kosten externe krachten werden ingezet.

Het aantal vacatures bij ziekenhuizen nam überhaupt enorm toe: in totaal was de stijging 9,4 procent. Daarmee kwam het aantal vacatures op 8.095.

Ook de kosten voor patiënten en bewoners zagen een toename. Deze stegen met 7,5 procent naar 5,5 miljard euro. Deze kosten bestonden vooral uit medicijnen, bestralingsmiddelen en dialysebenodigdheden.

Wel verbeterde ondanks de tekorten en oplopende kosten de financiële positie van Nederlandse ziekenhuizen in 2018. Zo liep het eigen vermogen in totaal op tot 6,9 miljard euro, en was de winst van de instellingen gezamenlijk 444 miljoen euro. De bedrijfslasten bedroegen 5,2 miljard euro.

Slechts zes van de ziekenhuizen die werden onderzocht, hadden een negatief resultaat, wat vooral kwam door incidentele oorzaken.