Het stimuleren van elektrisch rijden is een dure maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen, concludeert de Algemene Rekenmaker woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot en met 2022 besteedt het kabinet ongeveer 700 miljoen euro aan de subsidiëring van elektrische auto's. In de brief stelt de Rekenkamer dat de kosten per vermeden ton CO2-uitstoot voor in 2018 aangeschafte auto's hiermee uitkomt op bijna 2.000 euro. Dat is 300 euro meer dan het bedrag waar het kabinet van uitgaat.

Het onafhankelijk adviesorgaan zet ook vraagtekens bij het fiscale voordeel van het hebben van een elektrische auto. Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën zou dit voordeel op 5.600 euro per jaar liggen, maar de Rekenkamer wijst erop dat het hier gaat om een gemiddeld bedrag. Het belastingvoordeel per auto per jaar kan hierdoor dus behoorlijk uiteenlopen.

De Rekenkamer zegt dat het stimuleringsbedrag vooral snel oploopt voor auto's uit het duurdere segment. Ook voor mensen met een auto van de zaak is de regeling juist heel voordelig, onder meer door de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Het stimuleringsbedrag slinkt weer wanneer iemand een elektrische auto voor privégebruik koopt. Het belastingvoordeel van een elektrische auto kan dus behoorlijk verschillen en dus ook de bespaarde kosten per ton CO2-uitstoot.

Snel: Conclusies brief zijn voorbarig en onverstandig

Staatssecretaris Snel heeft gepikeerd gereageerd op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Tegenover de NOS noemt hij de conclusies van het rapport voorbarig en onverstandig.

"De brief biedt onvoldoende inzicht in de relatie tussen de subsidie en CO2-reductie", stelt Snel. Volgens de staatssecretaris zouden de onderzoekers verschillende kostenbegrippen hebben verward, schrijft NOS.

Hoe ver rijdt een elektrische auto echt?
293
Hoe ver rijdt een elektrische auto echt?