UTRECHT - In tegenstelling tot de optimistische beloftes van het kabinet -"Na het zuur het zoet"- wordt het jaar 2006 lang niet voor iedereen financieel rooskleuriger dan dit jaar. Dat blijkt uit berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt op basis van de miljoenennota van het kabinet.

Grote groepen Nederlanders gaan er volgend jaar niet of nauwelijks op vooruit. Het Nibud noemt het een tegenvaller dat uitkeringsgerechtigden, vooral gezinnen in de bijstand, bijna geen extra ruimte in hun budget krijgen. "Alleenstaanden met een bijstanduitkering en 65-plussers met een AOW-uitkering moeten er zelfs rekening mee houden dat zij er in 2006 op achteruit gaan", aldus het Nibud.

Dringende waarschuwing

Ook mensen die nu nog via het ziekenfonds zijn verzekerd, profiteren nauwelijks van de kabinetsplannen. Voor die groep heeft het Nibud een dringende waarschuwing: "Reken je niet rijk in 2006". Immers: "Hun loonstrookje zal een beduidend hoger bedrag laten zien dan dit jaar. Dit komt door nieuwe belasting- en premiemaatregelen. Maar als de rekeningen daarna betaald moeten worden, van bijvoorbeeld die nieuwe zorgverzekering, zullen ze merken dat ze nauwelijks iets extra's overhouden".

Er zijn ook Nederlanders die wél vruchten plukken van het kabinetsbeleid. Particulier verzekerden gaan minder premie betalen voor ziektekosten en hebben maandelijks meer te besteden. "Zeker gezinnen met een inkomen hoger dan 3000 euro per maand zullen in 2006 meer geld overhouden".

Het Nibud voorspelt voor alle Nederlanders financieel ingewikkelde tijden door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. "Vrijwel iedereen zal bewuster met zijn geld moeten omgaan. De consument zal zelf om zijn zorgtoeslag moeten vragen en er ook zelf voor moeten zorgen dat het geld van die toeslag gebruikt wordt voor de ziektekostenverzekering".

Net als een reeks andere maatschappelijke organisaties en instellingen zet het Nibud vraagtekens bij de eigen verantwoordelijkheid, een van de stokpaardjes van het kabinet-Balkenende. "Het Nibud vreest dat voor sommige groepen de verleiding groot zal zijn om de toeslag te gebruiken voor het betalen van andere rekeningen".