EINDHOVEN - De 25.000 werknemers van Philips hebben een nieuwe CAO. De vakbonden waren niet erg te spreken over het eindbod dat Philips al in juli op tafel had gelegd, maar hun leden hebben er inmiddels schoorvoetend mee ingestemd.

Het personeel krijgt in drie jaar tijd een loonsverhoging van in totaal 3,25 procent: 0,75 procent per juli 2005, 1,25 procent per juli 2006 en nog eens 1,25 procent in juli 2007. Nagenoeg iedereen kan, net als nu, met 62,5 jaar stoppen met werken. Hiervoor moeten ouderen wel hun drie extra vrije dagen inleveren.

Slechts een kleine meerderheid van de vakbondsleden stemde in met de CAO. "Zij gingen akkoord omdat dit toch het maximaal haalbare was", aldus J. Hubert van FNV Bondgenoten. De bonden hadden het eindvoorstel van Philips neutraal aan hun leden voorgelegd.