Veel veehouders nemen momenteel maatregelen om hittestress bij hun dieren te voorkomen, meldt brancheorganisatie LTO Nederland maandag. Zo krijgen koeien fris veevoer en wordt het drinkwater vaker ververst.

Veel runderen krijgen bovendien een aangepast menu om verteringsproblemen te voorkomen. Ook plaatsen veehouders ventilatoren en vernevelaars in de stal en houden ze het dak nat om voor verkoeling te zorgen.

Ook blijven koeien overdag vaak in de koele stal staan en gaan ze 's avonds of 's nachts naar buiten. Normaal gesproken is dit net andersom.

Vee is gevoelig voor hoge temperaturen. De temperaturen in Nederland stijgen de komende dagen tot boven de 30 graden.

Koeien houden het meest van temperaturen tussen de -5 en 20 graden. Hogere temperaturen kunnen hittestress veroorzaken. Vee dat hier last van heeft, kan gezondheidsproblemen krijgen en minder grazen.