Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zaterdag een wetsvoorstel ingediend dat de eisen voor het ontvangen van een bijstandsuitkering na fraude aanscherpt. Hiermee wordt voorkomen dat het voor bijstandsontvangers loont om bezit, bijvoorbeeld een woning in het buitenland, te verzwijgen.

Iedereen kan de komende vier weken via internet reageren op het wetsvoorstel.

Van Ark wil met het wetsvoorstel voorkomen dat fraude met de bijstand loont. Als een bijstandsontvanger nu de inlichtingenplicht schendt en toch bezit in het buitenland blijkt te hebben, wordt de uitkering per direct stopgezet. Het onrechtmatig verkregen bedrag wordt dan teruggevorderd.

Omdat de ex-bijstandsgerechtigde de vordering nu kan opvoeren als schuld, heeft deze vaak direct weer recht op een uitkering. Zo kan een persoon én het buitenlandse bezit én de uitkering behouden.

Niet bekend hoeveel bijstandsontvangers meer bezit hebben

Dat 'draaideureffect' is oneerlijk, als het aan het kabinet ligt. Met het wetsvoorstel wil het voorkomen dat mensen met een fraudevordering direct weer recht op een bijstand krijgen. De vordering zou daarom bij de vermogenstoets niet meegeteld mogen worden als schuld.

Een alleenstaande die geen inkomen en minder dan 6.000 euro aan spaargeld heeft, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Voor een meerpersoonshuishouden geldt een spaarbedrag van maximaal 12.000 euro.

Het is niet bekend hoeveel bijstandsontvangers toch meer bezit hebben. Wel kwam er in 2016 6,3 miljoen euro aan verzwegen buitenlands bezit aan het licht. In 2017 ging het om een bedrag van 3,4 miljoen euro. Bijna de helft hiervan werd ontdekt in Turkije.