Het kabinet wil arbeidsmigranten uit de Europese Unie beter beschermen tegen malafide uitzendbureaus, uitbuiting en slechte leefomstandigheden, schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

"Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Zij zijn onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd werkland", schrijven de ministers.

Nederland telt zo'n 400.000 arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Velen van hen doen ongeschoold werk in sectoren als de tuin- en landbouw, de logistiek en de bouw. Veel arbeidsmigranten zijn niet bekend met hun rechten of durven niet voor zichzelf op te komen vanwege de afhankelijkheidsrelatie.

Een pakket aan maatregelen moet de positie van EU-arbeidsmigranten verbeteren. Het gaat dan onder meer om een strengere inspectie van uitzendbureaus, voorlichting in de landen van herkomst over rechten van werknemers en plichten van werkgevers en een betere registratie van arbeidsmigranten. De ministers noemen ook taalscholing en huisvestingsprojecten als mogelijke oplossingen.

"Nederland heeft arbeidsmigranten nodig", schrijven de ministers. "Wil Nederland zijn huidige welvaart en economische groei kunnen vasthouden, dan moet Nederland er ook voor zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om onder goede voorwaarden hier te wonen en te werken."