Een op de vijf Nederlanders denkt dat groene stroom niet bestaat. En meer dan de helft van de gebruikers van groene stroom maakt geen onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse groene stroom, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van klimaatstichting HIER.

Voor het onderzoek hield de stichting een representatieve steekproef onder 2.748 respondenten. Vooral mannen blijken sceptisch over het bestaan van groene stroom: 24 procent staat er wantrouwend tegenover. Onder vrouwen is dit aandeel 16 procent.

De scepsis is niet onterecht. Op dit moment is maar 15 procent van het Nederlandse energieaanbod groen opgewekt met behulp van hernieuwbare bronnen als zon, wind of biomassa. Toch zegt 41 procent van de respondenten groene stroom te gebruiken.

Meer dan de helft van hen maakt geen onderscheid in het land van herkomst van de groene stroom, terwijl groene stroom uit het buitenland slechts op papier groen is. "Alleen door voor Nederlandse groene stroom te kiezen, draag je eraan bij dat het aanbod van duurzame energie in ons land groeit", zegt Eva van der Weiden van HIER.

Sommige aanbieders kopen certificaten

Sommige Nederlandse energieaanbieders kopen namelijk voor een paar euro groenestroomcertificaten uit voornamelijk Noorwegen, waar bijna alle stroom groen wordt opgewekt. Een derde van de respondenten met groene stroom heeft daarom een voorkeur voor deze stroom uit Nederland. 8 procent kiest zelf bewust voor een specifiek project in Nederland.

De klimaatstichting publiceerde daarom een groenestroomchecker, met een overzicht van daadwerkelijke groenestroomproducten en aanbieders van 'sjoemelstroom'. Zo worden bijvoorbeeld Delta Groene Stroom, Eco Stroom van Eneco en groene stroom van Oxxio wel verkocht als groen, maar betreft het volgens HIER in werkelijkheid grijze stroom.