De onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 moeten eind dit jaar zijn afgerond zijn, vinden de lidstaten. Eerder waren de EU-regeringsleiders nog van plan in de herfst een akkoord over het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK) te bereiken. Ze houden er op hun top in oktober een "gedachtewisseling" over, spraken ze af.

De Europese Commissie (EC), en dan met name begrotingscommissaris Günther Oettinger, zegt al langer dat er haast geboden is. Volgens hem is er geen tijd te verliezen, omdat er ook nog moet worden onderhandeld met het Europees Parlement.

De commissie stelde vorig jaar een budget van een kleine 1.300 miljard euro voor, zo'n 300 miljard meer dan in het huidige MFK (2014-2020), terwijl de Britten er naar verwachting niet meer aan bijdragen.

Nederland en Scandinavische landen willen juist bezuinigen.