Pensioendeskundige Marike Knoef heeft op reactieplatform NUjij tal van vragen over het pensioenakkoord beantwoord. We zetten de belangrijkste en interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Vraag lezer Nijmegenaar: Waarom maakt die verplichte verzekering voor zzp'ers in vredesnaam deel uit van dit akkoord? Ik zie geen overeenkomsten met de rest van het akkoord. En vakbonden zijn voor werknemers, werkgeversorganisaties voor hen met personeel, dus ja, ze vertegenwoordigen de zzp'er natuurlijk niet.

"Dat is een terechte vraag. De vakbonden maken zich zorgen over werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling. Zelfstandigen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn goedkoper dan werknemers met arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgevers kiezen dan logischerwijs voor de goedkopere zzp'er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat leidt tot steeds minder mensen die beschermd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Vandaar de verplichte verzekering."

Vraag lezer Erik_Bolks: De veertigplussers zouden er in het nieuwe pensioenakkoord het slechtste vanaf komen. Wat zijn mogelijkheden om dit te compenseren in de uitwerking van het akkoord?

"Dat is inderdaad een belangrijk punt van aandacht. Elk pensioenfonds zal nadenken over compensatie. Sommige fondsen hebben een buffer die daarvoor gebruikt kan worden. Bij de overstap naar een nieuw contract hoeven er minder buffers aangehouden te worden door fondsen en dit zorgt ook voor ruimte om mensen rond de 45 jaar te compenseren. In het nieuwe contract is de beleggingshorizon langer. Dat levert ook mogelijkheden op om te compenseren."

Vraag lezer Chocolate_chip: Wat betekent dit pensioenakkoord voor (huidige) jongeren?

"Goed nieuws! De premie-inleg gaat beter aansluiten bij de pensioenopbouw. Dat betekent dat jongeren niet meer te veel betalen als ze op latere leeftijd zzp'er worden. Het stelsel wordt transparanter en het biedt meer mogelijkheden voor keuze en maatwerk."

Vraag lezer NuLinda: In hoeverre is het omslagstelsel echt losgelaten? Ga je nu alleen nog voor je eigen pensioen premie inleggen, of is dat slechts gedeeltelijk?

"Hier is veel onduidelijkheid over. De AOW-premie die je betaalt, wordt volledig gebruikt om de AOW-uitkeringen van de huidige ouderen te betalen. Dat is het omslagstelsel. Bij de werknemerspensioenen leg je geld in dat belegd wordt. Dit geld wordt gebruikt om jouw toekomstige pensioenuitkering te betalen. In het oude systeem zat daar nog wat herverdeling in verstopt (van jonge werknemers naar oude werknemers), dat zal na de hervorming niet meer het geval zijn. De link tussen jouw premie-inleg en jouw pensioenuitkering is dan duidelijker geworden."

Vraag lezer Ton_de_Roos: Wordt er naast zware beroepen ook gekeken naar het arbeidsverleden? Ik ben inmiddels 59 en 43 jaar aan het werk. Ik betaal vanaf 1979 pensioenpremie.

"In het Nederlandse stelsel houden we geen rekening met het aantal arbeidsjaren. In het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland) is dit wel het geval, dus ik kan me uw vraag goed voorstellen. Ook al zouden we het willen, we hebben op dit moment in Nederland helaas geen administratie over het arbeidsverleden die zo ver terug gaat."

Lees hier de hele Q&A met pensioendeskundige Marike Knoef terug.