Nokia heeft een krediet van 1,5 miljard euro gekregen dat wordt gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf. Vijf jaar lang betaalt de fabrikant een variërend bedrag aan de financiers, waarvan de hoogte afhangt van het al dan niet behalen van de groene doelen. Dat schrijft Financial Times (FT) woensdag.

De Finse fabrikant van telecommunicatieapparatuur wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Zo moet de uitstoot van de activiteiten door het bedrijf zelf vóór 2030 met 41 procent zijn verlaagd ten opzichte van 2014. Ook wil de fabrikant de uitstoot van het gebruik van Nokia-producten door klanten tegen die tijd met 75 procent omlaag brengen.

"De lening verbindt onze financiële strategie met onze duurzaamheidsprioriteiten", aldus financieel directeur Kristian Pullola. Volgens Nokia zijn de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf in lijn met de klimaatdoelen van Parijs, die in 2015 werden vastgesteld.

Groeiende populariteit 'positieve prikkel'-lening

Nokia maakt gebruik van een zogenoemde 'positieve prikkel'-lening, die onder financiers aan populariteit wint. Dergelijke leningen worden vaak aan milieudoelen gekoppeld, maar kunnen ook verbonden worden aan sociale of bestuurlijke doelen. Als de doelen niet worden bereikt, moeten bedrijven een extra toeslag betalen.

Het thema duurzaamheid wordt volgens FT steeds meer mainstream, omdat bedrijven hun duurzame voortgang willen laten zien en financiers het als een interessante langetermijninvestering zien. Een deel van de investeerders probeert met dergelijke investeringen het eigen imago te verbeteren.