Het grootste deel van de vijftig aangesloten werknemersorganisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. Eerder spraken vakbonden FNV en CNV al hun steun uit voor het akkoord.

Bij VCP zijn onder meer politievakbond ACP en vakbond De Unie aangesloten.

"Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt aan de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Hij nuanceert het resultaat wel. "De uitslag van de raadpleging is positief, maar betekent nog geen blanco cheque. Er zijn met name zorgen over het aanvullend pensioen."

"Onze verenigingen zijn niet op voorhand overtuigd dat het vanzelfsprekend is dat de stuurgroep tot passende oplossingen komt. Daar zullen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid in de uitwerkingsfase nauwlettend over waken", zegt Van de Kamp.

Afgelopen weekend werd bekend dat het ledenparlement van de FNV had ingestemd met het pensioenakkoord dat werknemers, werkgevers en het kabinet vorige week sloten. Ook de leden van CNV stemden voor de pensioenhervormingen.