Drie medewerkers van een Twents bedrijf dat meststoffen vervoert en verhandelt zijn aangehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het bedrijf uit de omgeving van Hengelo wordt ervan verdacht te frauderen met mestmonsters en valse laad- en losmeldingen.

Bij een doorzoeking in het Twentse bedrijf is een ruimte gevonden waar vermoedelijk mestmonsters werden gemanipuleerd en waar de oorspronkelijke monsterzakken opnieuw werden verzegeld met een verzegelingsmachine.

Dierlijke mest die van een veehouder naar een ander bedrijf wordt vervoerd om daar te worden verwerkt moet worden bemonsterd, zodat bepaald kan worden hoeveel mineralen er in de mest zitten.

In alle vrachtwagens waar mest in wordt vervoerd zit daarom bemonsterings- en verpakkingsapparatuur die automatisch een mestmonster neemt en verzegelt.

Mestfraude levert veel geld op

Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen, laat de NVWA weten. Aan de legale afvoer van mest zijn hoge kosten verbonden om de kans op ziekteverspreiding te verkleinen.

De NVWA heeft tijdens het strafrechtelijk onderzoek in opdracht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in deze zaak eerder ook al doorzoekingen verricht en chauffeurs aangehouden.