De boetes die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de accountantskantoren PricewaterhouseCoopers Accountants (PwC) en Ernst & Young Accountants (EY) heeft opgelegd, worden geschrapt.

Het AFM legde de boetes op wegens tekortkomingen in de controles van jaarrekeningen over de boekjaren 2012 en 2011.

De rechtbank Rotterdam oordeelde eerder dat de AFM niet heeft kunnen bewijzen dat deze accountantskantoren niet aan hun zorgplicht voldeden en schrapte de boetes.

Het hoger beroep van AFM tegen die uitspraak is ongegrond, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag.

Geen schending van zorgplicht

Volgens de toezichthouder legt de rechtbank de Wet toezicht accountantsorganisaties verkeerd uit. Het CBb vindt juist dat de AFM die wet verkeerd uitlegt.

"Het is een misvatting dat het enkele feit dat een accountant bij de controle van jaarrekeningen ernstige fouten maakt, betekent dat diens accountantskantoor zijn zorgplicht schendt", laat het CBb weten.

"Voor een schending van die zorgplicht is een concrete, eigen gedraging van dat accountantskantoor nodig. Bijvoorbeeld dat de beroepsfouten het gevolg zijn van een mankerende bedrijfsvoering."