Mensen met schulden moeten geld overhouden om van te leven, en dus wordt, als het aan minister Dekker ligt, straks bij een beslag op een bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden.

Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer ingediend. De maatregel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

Er mag ook geen beslag worden gelegd op roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Dat leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten vaak voor rekening van de schuldenaar komen, aldus Dekker.

Daarnaast moet de verouderde lijst van zaken die buiten een beslag blijven aangepast worden aan deze tijd. Roerende zaken mogen via internet worden geveild, en een deurwaarder moet het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen.