AMERSFOORT - Arbeidsbemiddelaar Kliq vreest de activiteiten op de reïntegratiemarkt behoorlijk te moeten inkrimpen door bezuinigingsplannen van het kabinet. Hierdoor dreigen enkele honderden werknemers bij het bedrijf hun baan te verliezen.
Kliq

Dat heeft bestuursvoorzitter B. Le Blanc van Kliq maandag bevestigd. Om hoeveel banen het exact gaat, wil Le Blanc niet zeggen. Volgens hem hangt ook veel af van de wijze waarop het kabinet de bezuinigingen doorvoert.

De regering is van plan 850 miljoen euro te besparen op de budgetten voor het reïntegreren van zieken en werklozen. Grofweg gezegd valt hierdoor volgens Kliq eenvierde van de reïntegratiemarkt weg en daarmee een kwart van de omzet van Reïntegratie. Dit bedrijfsonderdeel is goed voor een jaaromzet van circa 180 miljoen euro en telt 1800 arbeidsplaatsen.

Gemeenten

"Het lijkt er echter op dat het grootste deel van de bezuinigingen gaat plaatsvinden bij de gemeenten en dan komt de klap nog harder aan voor ons", stelt Le Blanc. Kliq heeft op de gemeentelijke reïntegratiemarkt 30 procent in handen. Bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is dit een stuk lager, namelijk 17 procent.

Het bedrijf dat is voortgekomen uit Arbeidsvoorziening en sinds januari zelfstandig is, telt in totaal 2000 arbeidsplaatsen en verwacht dit jaar een omzet te draaien van ongeveer 210 miljoen euro.

Private markt

Le Blanc hoopt het grootste verlies aan werkgelegenheid op te vangen door meer te doen op de private markt. Dit bedrijfsonderdeel, Kliq Employability, telt nu nog een omzet van ongeveer 30 miljoen euro.

Naast de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet, heeft Kliq echter nog een tegenvaller te verwerken. Bedrijven reageren traag op nieuwe wetgeving als de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij verantwoordelijkheden voor reïntegratie verschuiven van publieke naar private partijen. Het is de vraag of de private markt op tijd aantrekt om de banen, die bij de publieke activiteiten in het gedrang komen, daar naartoe over te hevelen.

Le Blanc heeft goede hoop. Maandag is de joint venture van Kliq met Solvus 'Personal Content Company' opgericht. Dit nieuwe bedrijf moet de private activiteiten de nodige impuls geven, waardoor gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperkt zullen blijven.