De economie in de Metropoolregio Amsterdam groeit dit jaar en volgend jaar harder dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de economische verkenning van Metropoolregio Amsterdam, die maandag gepresenteerd werd. Ook komen er tot en met volgend jaar tienduizenden banen bij.

De economie in de regio groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent, tegen 3,4 procent in 2018. De daling komt onder meer door de zwakke internationale conjunctuur en toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Ondanks de lagere groei behoort de regio Amsterdam tot de drie sterkst groeiende regio's in Europa, samen met Praag en Warschau.

Voor Amsterdam betekent dit dat er naar verwachting 57.000 nieuwe banen bij komen dit jaar en komend jaar. De banengroei komt met name op de rekening van de ICT-sector, zakelijke dienstverlening, zorg, toerisme en horeca.

Volgens wethouder Udo Kock van Economische Zaken hebben veel inwoners profijt van de gunstige economische cijfers. "Amsterdam is een sterke banenmotor met meer dan honderdduizend nieuwe banen erbij in drie jaar. En de grenzen van de groei zijn nog niet in zicht."

Werkloosheid iets afgenomen

De werkloosheid daalt dit jaar ook iets, van 4 procent naar 3,8 procent. In 2020 zal het weer op de 4 procent uitkomen is de verwachting.

De economie in de regio Amsterdam groeit sinds 2013 al harder dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio's in Europa. En hoewel de groei de komende periode weliswaar wat afzwakt, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, is dat minder sterk dan elders.