Het advies van de commissie-Dijsselbloem om een lagere rekenrente te gebruiken, is alleen relevant als het pensioenakkoord wordt verworpen, zegt vakbond FNV donderdag.

De vakbond stuurde eerder een mail waarin vakbondsbestuurders werd gevraagd niet te veel in te gaan op het advies, maar trok die mail later weer in, meldt een woordvoerder.

"Als mensen het hierover willen hebben, dan willen wij dat doen", zegt de voorlichter, die benadrukt dat FNV wil dat het niet alleen daarover gaat.

De vakbond houdt deze week bijeenkomsten om het pensioenakkoord voor te leggen aan de achterban, maar vaak gaat het over het advies van de commissie-Dijsselbloem.

Commissie adviseerde striktere rekenregels

De commissie-Dijsselbloem adviseerde deze week om de rekennormen die de pensioenfondsen gebruiken nog iets strikter te maken dan ze nu al zijn. Uiteindelijk bepalen toezichthouder DNB en het kabinet wat de nieuwe regels vanaf 2021 worden.

Als de pensioenfondsen met een nog lagere rekenrente moeten rekenen, zullen de dekkingsgraden nog lager uitvallen. Veel pensioenfondsen worstelen nu al met een lage dekkingsgraad.

Volgens FNV laat het advies zien wat er mis is met het huidige pensioenstelsel. "De rekenregels die nu gehanteerd worden, maken het onmogelijk om het geld bij de mensen te krijgen", zegt FNV-voorzitter Han Busker in een persbericht. "Dat willen we oplossen in het nieuwe pensioenstelsel."

Wel wil FNV in het nieuwe stelsel vragen om een nieuw advies in 2020: "Onderdeel van het akkoord is dat er een stuurgroep komt die voor invoering van het nieuw contract waakt over alle voorwaarden. Dat betekent dat we met die stuurgroep een nieuw advies zullen vragen in 2020."