RIJSWIJK - De politievakorganisaties en minister Remkes van Binnenlandse Zaken hebben vrijdag een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een nieuwe CAO voor de politie. De voorgenomen collectieve arbeidsovereenkomst moet tot eind 2007 van kracht blijven. Dat hebben de politiebonden ACP, NPB en VMHP vrijdag laten weten.

De vakorganisaties verwachten dat over enkele weken de definitieve CAO met Remkes, de werkgever van de politie, kan worden vastgesteld. Aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden gingen de grootste politieacties ooit vooraf.

De protesten van afgelopen voorjaar werden georganiseerd omdat de bonden vreesden voor een nog verdere verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Uit de toen gevoerde gesprekken met onderhandelaars van het ministerie van Binnenlandse Zaken meenden ze dat de situatie voor de politiemensen ingrijpend achteruit zou gaan; nog ingrijpender dan in het sociaal akkoord van vorig najaar was afgesproken.

Prepensioenregeling

Volgens de bonden was het onverteerbaar dat de regelingen op het gebied van dienstongevallen en beroepsziekten verslechterd zouden worden. Ook de recent overeengekomen prepensioenregeling zou "aanzienlijk verslechteren". Dat was onacceptabel, constateerden de vakorganisaties.

De voorzieningen voor dienstongevallen en beroepszieken blijven nu onaangetast, zo is afgesproken. Daarnaast hebben de politiebonden en Remkes besloten om een nieuwe ziektekostenregeling voor politiemensen te ontwikkelen. De bonden en het Nederlands Politie Instituut (NPI) gaan zich daarmee bezighouden.