De oplossing voor oververhitting op de woningmarkt is simpelweg meer bouwen. Dit is de boodschap van DNB-president Klaas Knot en CPB-directeur Laura van Geest die beiden hameren op het belang van de woningmarkt voor de economie.

De woningmarkt is relatief belangrijk voor de Nederlandse economie. "Die wisselwerking tussen huizenmarkt en economie is ontzettend sterk", zegt Knot hierover.

Als het misgaat, dan leiden die hogere hypotheekschulden ertoe dat huizen sneller onder water staan, merkt Knot op. Huiseigenaren zullen vervolgens hun huis minder snel te koop zetten en hun uitgaven verlagen.

De woningbouw is het grote probleem concluderen Knot en Van Geest "Daar zou eigenlijk meer aan moeten worden gedaan", zegt Van Geest. In 2018 werden er 66.000 nieuwe woningen gebouwd in Nederland, het hoogste aantal sinds 2009. Er werden toen vergunningen afgegeven voor 70.000 nieuwe woningen.

Laagste aantal nieuwe bouwvergunningen in drie jaar tijd

Maar in het eerste kwartaal werden maar 12.500 nieuwe bouwvergunningen afgegeven, het laagste aantal in drie jaar. "Vooralsnog blijft de productie achter bij de streefcijfers", concludeert Knot.

Van Geest zegt verder dat de risico's op de woningmarkt door aangepast beleid sinds 2008 zijn afgenomen. "In die zin staat het er gunstiger voor dan toen." Aan de andere kant zouden taxateurs soms wel heel positief taxeren, merkt ze op.

Afkoeling op de woningmarkt zichtbaar

Dinsdag meldde De Nederlandsche Bank al in een analyse dat de afkoeling op de woningmarkt zichtbaar wordt in de prijzen. Huizenprijzen stijgen minder dan in voorgaande jaren, hoewel de woningwaardes op sommige plekken nog steeds flink toenemen.

Ook duurt het langer om een woning te verkopen. In het tweede kwartaal van 2018 stond een woning 41 dagen te koop. Dit is opgelopen naar 47 dagen in het eerste kwartaal van 2019.