AMSTERDAM - De beroepsorganisatie van accountants, het Nivra, gaat de eigen richtlijnen nauwgezet onderzoeken. Zo nodig zal zij de eigen regels aanscherpen. zo heeft de organisatie dinsdag bevestigd.
het Nivra

Directe aanleiding tot het interne onderzoek is de verbazing die is ontstaan bij de buitenwereld over de taak van de interne accountant bij bedrijven. Tijdens de parlementaire enquête naar bouwfraude bleek dat accountants van grote bouwondernemingen op de hoogte waren van het gebruik van valse facturen.

Dat zij daarna toch hun handtekening zetten onder de jaarrekening van die bedrijven, leek de enquêtecommissie niet te begrijpen.

De commotie, die ook bij de televisiekijker is ontstaan, dreigt de geloofwaardigheid van de accountant in het gedrang te brengen, vreest het Nivra. Betrouwbaarheid is immers het hoogste goed en daarmee het belangrijkste product van de accountant. De organisatie wil de naam van de beroepsgroep hoog houden en neemt daarom de richtlijnen voor fraude onder de loep.