Pensioenfondsen moeten vanaf 2021 uitgaan van nog lagere rendementen bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen. De strengere rekenregels worden aanbevolen door een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Door de nieuwe berekeningen komen pensioenkortingen nog dichterbij en neemt de kans dat de oudedagsvoorziening op korte termijn weer met de consumentenprijzen kan meestijgen af.

De verantwoordelijke minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de pensioenfondsen, nemen het advies over.

Gemiddeld daalt de dekkingsgraad onder de nieuwe regels met 2,5 procentpunt. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het vermogen van een pensioenfonds toereikend is om ook in de toekomst alle pensioenen te betalen.

Dat gebeurt wel pas in 2021, en dat is pas nadat - nog op basis van de oude regels - een besluit is genomen over kortingen bij enkele grote pensioenfondsen.

Dijsselbloem is in januari gevraagd om een commissie die over de rekenrente en rekenrendementen voor pensioenfondsen adviseert te leiden.