Volgens Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker is Kroatië klaar voor de volgende stap richting de invoering van de euro. Ook zou het land zich kunnen voegen bij de paspoortvrije Schengenzone.

Kroatië sloot zich in 2013 aan bij de Europese Unie, maar maakt nog geen onderdeel uit van Schengen of de eurozone. Daarvoor moet het land eerst aantonen dat het daar klaar voor is.

Lidmaatschap van de paspoortvrije zone haalt Kroatië in economisch opzicht dichter bij het merendeel van de EU-lidstaten, doordat er geen barrières meer zijn bij het verkeer van mensen en goederen.

Momenteel zitten er 22 van de 28 EU-landen in de Schengenzone, plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Roemenië, Ierland en Cyprus maken er geen onderdeel van uit.

Klaar voor de euro-wachtruimte

Volgens Juncker is Kroatië klaar om toe te treden tot wisselkoersmechanisme ERM2, een systeem waarin landen de stabiliteit van hun munt minimaal twee jaar moeten bewijzen voordat de euro geïntroduceerd mag worden. De Europese Centrale Bank moet daar wel eerst goedkeuring voor geven.

"Ik zou willen dat de Europese Commissie voor het einde van haar termijn een aanbeveling indient voor de toetreding van Kroatië tot de Schengenzone", aldus Juncker na een gesprek met de premier van Kroatië, Andrej Plenkovic. De termijn van de huidige Commissie loopt op 31 oktober af.

Vanaf 2020 mogelijk al in de paspoortvrije zone

Wanneer de Commissie zo'n aanbeveling doet, stemmen lidstaten daar doorgaans mee in. Dat betekent dat Kroatië al in 2020 zou kunnen toetreden tot de paspoortvrije zone, iets dat het land ook hoopt.

De Kroatische premier Plenkovic zegt te verwachten dat de Commissie in de herfst inderdaad bevestigt dat Kroatië aan alle technische eisen voldoet.