Zes van de twaalf ministeries hebben in 2018 hun eigen norm van 10 procent extern personeel overschreden, schrijft het AD woensdag. Afgelopen jaar werd hier in totaal 1,4 miljard euro aan uitgegeven, wat 117 miljoen euro meer is dan in 2017.

Dit terwijl de overheid al langer probeert de externe inhuur van personeel te verminderen. In 2018 werd er ruim 60 procent meer uitgegeven aan externe krachten dan in 2011. Er werd toen 876 miljoen euro voor uitgetrokken, aldus de krant.

Niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag naar externe inhuur. Bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) is dit echter bijna 20 procent. Dit geld wordt vooral aan ICT-personeel besteed.

Het ministerie van OCW stelt in het jaarverslag dat het snel terugschroeven naar 10 procent "niet waarschijnlijk lijkt". Voor het ministerie van EZK geldt hetzelfde; dat schrijft in het jaarverslag dat het in dienst nemen van ICT'ers in de krappe arbeidsmarkt moeilijk en wegens de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied ook niet altijd wenselijk is.