Het aantal ongelukken in de scheepvaart neemt af. Vorig jaar gingen 46 grote schepen verloren, tegen 89 een jaar eerder, blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Duitse verzekeraar Allianz.

Het gaat om schepen met een omvang van groter dan 100 ton bruto. Deze maat duidt de grootte van een schip aan.

De meeste ongevallen in de scheepvaart vonden plaats in wateren bij Zuid-China, Indonesië en de Filipijnen. Een kwart van de schipbreuken deed zich hier voor, hoewel het aantal ongevallen ook daar afnam. Het aantal daalde van 29 in 2017 naar twaalf in 2018. Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat het aantal schipbreuken in dat gebied daalde.

Wereldwijd is het aantal aan het weer gerelateerde schipbreuken gehalveerd van twintig in 2017 tot tien in 2018.

Verbeterde ontwerpen van schepen, innovatieve technologie, wetgeving en veiligheidsbeheersystemen op schepen hebben er ook voor gezorgd dat storingen en ongelukken niet tot grote verliezen konden leiden, stelt maritiem specialist Baptiste Ossena van Allianz.