Op dit moment is er geld voor 60.000 Melkertbanen. In 2003 moet dat aantal dalen tot 45.000

DEN HAAG - Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken verwacht dat de aangekondigde bezuiniging op de Melkertbanen niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. "Maar garanties kan ik niet geven", zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Vooral de fracties van PvdA, GroenLinks en SP maken zich grote zorgen over de plannen van het kabinet om volgend jaar fors te bezuinigen op de Melkertbanen. Zij denken dat mensen met zo'n baan 'teruggejaagd worden naar de bijstand'.

Creativiteit gemeenten

Rutte verwacht echter dat de gemeenten er met wat creativiteit in zullen slagen zoveel mogelijk 'Melkertbaners' op een andere manier aan de slag te houden. Ook de departementen zullen waar mogelijk een steentje bijdragen.

De VVD-bewindsman ontkende verder dat de bezuinigingen op de Melkertbanen sneller worden doorgevoerd dan in het regeerakkoord is aangekondigd. "We houden ons exact aan de afspraken", zei hij. Volgens Rutte is het totale budget voor gesubsidieerde arbeid op dit moment 2 miljard euro. Volgend jaar wordt dat teruggebracht tot 1,7 miljard en aan het eind van de kabinetsperiode tot 1,6 miljard. Dat biedt de gemeenten nog voldoende mogelijkheden, denkt hij.

De Kamer debatteerde dinsdag over een circulaire van Rutte aan de gemeenten, waarin hij hen oproept de niet ingevulde of vrijkomende Melkertbanen niet meer in te vullen. Het wordt anders moeilijk de voor volgend jaar voorziene bezuinigingen te halen.

Op dit moment 60.000 Melkertbanen

De Melkertbanen werden door Paars-1 in het leven geroepen door de toenmalige minister van Sociale Zaken Melkert. Ze zijn bedoeld om mensen met weinig kans op een gewone baan aan de slag te helpen als stadswacht en dergelijke. Op dit moment is er geld voor 60.000 Melkertbanen, waarvan er 53.000 zijn ingevuld. In 2003 moet dat aantal dalen tot 45.000.

CDA en VVD steunen op hoofdlijnen het beleid van Rutte, evenals D66, dat vindt dat er te weinig mensen vanuit een Melkertbaan doorstromen naar een gewone baan. LPF-Kamerlid Van Ruiten toonde zich zelfs ronduit enthousiast over het snijden in de Melkertbanen. Volgens hem heeft de overheid zich te lang als 'knuffelbeer' voor zwakke groepen opgesteld.