Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt voor de opbouw van financiële risico's wereldwijd door lage renteniveaus. Ook neemt de kans op een correctie op financiële markten toe door politieke onzekerheid, schrijft het planbureau in een risicorapportage over de financiële markten.

Volgens het CPB blijven de korte- en langetermijnrentes in de eurozone de komende jaren laag. "Dit betekent dat financiële risico's, zowel in Nederland als in het buitenland, de kans krijgen zich verder op te bouwen", schrijven de onderzoekers in het rapport.

Door de lage rente zijn aankopen op de Nederlandse huizenmarkt en de commerciële vastgoedmarkt relatief aantrekkelijk. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor eventuele toekomstige marktfluctuaties vergroot, aldus het CPB.

Het planbureau merkt ook de geopolitieke gevaren op. Zo is er onduidelijkheid over een Brits vertrek uit de Europese Unie en zijn er zorgen over de financiële stabiliteit van Italië.