Een groep van de grootste bedrijven ter wereld schat de klimaatrisico's voor hun ondernemingen in op 888 miljard euro aan kosten. Dat staat in een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd door het CDP, een internationale ngo die wereldwijd rapporteert over milieu-impact. De bedrijven zien overig ook kansen.

Het CDP gebruikte voor het rapport de informatie van 6.937 bedrijven die in 2018 hun gegevens aan het CDP hebben verstrekt, met een steekproef op basis van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

De geschatte miljarden aan kosten zullen het gevolg zijn van veranderingen in beleid en wetgeving, zeggen de bedrijven. Meer dan 80 procent van hen verwacht extreme weerpatronen, stijgende temperaturen op aarde en een hogere prijs van broeikasgasemissies.

Meer dan een biljoen aan marktkansen

Bedrijven rapporteren potentiële verliezen van 250 miljard dollar (222 miljard euro) als gevolg van bezittingen die waardeloos worden, zoals activa in fossiele brandstoffen en bezittingen die aanzienlijk zijn blootgesteld aan de fysieke effecten van klimaatverandering.

Ook zien zij lucratieve kansen. De bedrijven rapporteerden dat ze voor bij elkaar 1,7 biljoen euro aan marktkansen voor duurzame bedrijfsactiviteiten zien.

Zo zijn bedrijven vrijwel zeker van hogere inkomsten door de vraag naar emissiearme producten als elektrische voertuigen, verschuivende consumentvoorkeuren en een grotere beschikbaarheid van kapitaal.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde
60
In 60 seconden: De opwarming van de aarde