De Italiaanse centrale bank maant de Italiaanse coalitie het begrotingstekort niet verder te laten oplopen. De risico's moeten "niet worden onderschat", aldus de Banca d'Italia.

De waarschuwing komt in een week waarin de Italiaanse regering op verschillende manieren botste met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) bij discussies over de begroting.

"Slechts zoeken naar tijdelijke oplossingen door het overheidstekort te verhogen, zou verre van effectief kunnen zijn of zelfs contraproductief, als dit leidt tot een verslechtering van de financiële omstandigheden en het vertrouwen van huishoudens en bedrijven", schrijft de Banca d'Italia in haar jaarverslag.

De grote overheidsschuld in Italië vormt een "grote beperking", aldus het rapport: "Vergeleken met de rest van de eurozone zijn de kosten van de schuld hoger en is de economische groei lager."

Tekort loopt verder op

Italië is na Griekenland de EU-lidstaat met de hoogste schuldenlast. De Europese Unie hanteert een schuldenlimiet waarbij de staatsschuld niet groter dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag zijn.

De Italiaanse staatsschuld ligt momenteel op zo'n 132 procent van het bbp. De Commissie schat dat die schuld in 2020 op 135,2 procent van het bbp zal uitkomen. Bovendien stijgt het structurele begrotingstekort al sinds 2015, terwijl dat volgens Europese afspraken met 0,6 procent van het bbp zou moeten afnemen.

Vicepremier wil andere EU-regels

Eerder deze week riep de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini nog op om de Europese begrotingsregels aan te passen.

De overwinning van zijn partij bij de Europese verkiezingen wijst er volgens hem op dat de "achterhaalde regels" moeten worden heroverwogen.