De gesprekken tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over een pensioenakkoord zijn na de mislukte poging in november weer hervat. De sociale partners zitten vooralsnog vooral in een verkennende fase, zonder dat er concreet uitzicht is op een akkoord.

Dat laten kabinet, werknemers en werkgevers woensdag onafhankelijk van elkaar weten.

"We voeren al een aantal weken gesprekken. Soms in het openbaar, maar meestal niet. We proberen hier met elkaar uit te komen", zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag na afloop van de ministerraad.

Ook premier Mark Rutte bevestigde dat er "kopjes koffie worden gedronken".

Vanuit werknemerszijde is te horen dat er vooralsnog geen beweging is. "Je komt elkaar weleens tegen en dan voer je wat gesprekken in de verkennende sfeer. Maar ik heb niet het idee dat er wat in het vat zit", zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, tegen NU.nl.

Koolmees maakt zelf plannen na mislukt overleg

Het kwam eind vorig jaar na veelvuldig overleg niet tot het gewenste pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers.

Het liep voornamelijk stuk op de stijgende AOW-leeftijd, het pensioen dat door de staat wordt betaald en de fiscale boete op vervroegd pensioen. Daarmee wordt het lastiger een oplossing te vinden voor mensen met zware beroepen die eerder willen stoppen met werken; een vurige wens van de vakbonden.

Uiteindelijk besloot Koolmees zelf plannen te maken om de vaart erin te houden. Dat viel niet goed bij de werknemers.

De discussie over een nieuw pensioenstelsel loopt al tien jaar. De huidige vorm past niet meer bij de arbeidsmarkt, met veel zelfstandigen en werknemers die veel van baan wisselen. Ook kan er niet meer zekerheid worden gegeven over de hoogte van de uitkering, maar een grootschalige aanpassing stuit steeds op verzet en is bovendien erg duur.

Vakbonden voeren actie voor betere pensioenen

De vakbonden voerden dinsdag en woensdag actie voor een beter pensioen. Zij willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. In het vorige kabinet is juist afgesproken dat die leeftijd stijgt tot 67 jaar in 2021 en daarna meeveert met de levensverwachting. Momenteel onderzoekt het kabinet of die stijging niet wat minder snel kan worden doorgevoerd.

"De pensioenen moeten voor de langere termijn betaalbaar blijven", zei Koolmees. Omdat we in Nederland gemiddeld ouder worden, gaan we ook langer met pensioen. "We zitten nu in een economisch hoogconjunctuur. Maar hoe staan we er over twintig jaar voor?", aldus de bewindsman.

De vakbonden eisen verder dat de fiscale boete op prepensioen verdwijnt, zodat mensen met een zwaar beroep makkelijker eerder kunnen stoppen met werken. Tot slot moet er een pensioenregeling komen voor zelfstandigen en mensen met een flexcontract.

Er is enig optimisme over goede afloop

Hoewel er in het openbaar niets wordt gezegd over een goede afloop, melden bronnen aan NU.nl dat er heel voorzichtig toch enige hoop is. Er zal in ieder geval door veel partijen geschoven moeten worden voordat het zo ver is.

FNV'er Elzinga hoopt in ieder geval dat er voor de zomer een knoop wordt doorgehakt. Dan kan er wellicht nog iets worden gedaan aan de dreigende pensioenkortingen. PFZW (zorg), ABP (ambtenaren), PME en PMT (beide metaal) staan er financieel niet goed voor en moeten de pensioenen in 2020 of 2021 misschien zelfs verlagen.