DEN HAAG - Het aantal werknemers dat geld van hun werkgever krijgt voor de kinderopvang, is licht gestegen. Het afgelopen jaar nam hun aantal met 1 procent toe tot bijna driekwart van al het personeel. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag gezegd.

Uit een onderzoek onder ongeveer eenderde van alle CAO's in Nederland blijkt dat in 91 procent van de grotere collectieve arbeidscontracten afspraken staan over kinderopvang. CAO's die voor relatief weinig werknemers zijn afgesloten doen het een stuk slechter.

"In de helft van de kleinere CAO's zijn hierover afspraken gemaakt", aldus het ministerie. Deze CAO's zijn wel aan het bijtrekken. Het afgelopen jaar beloofden werkgevers in 6 procent van de kleinere CAO's voor het eerst dat zij zouden gaan meebetalen voor de kinderopvang van hun personeel.