AMSTERDAM - Tijdens de ledenvergadering van FNV Bondgenoten afgelopen maandag hebben Martinair-medewerkers aangegeven actie te willen voeren. Ze zijn boos, omdat Martinair geen nieuwe pensioenregeling wil afspreken in het CAO-overleg.

Komende vrijdag is er nog één overleg gepland tussen Martinair en FNV Bondgenoten. Als dan geen afspraken worden gemaakt over vervanging van de VUT-regeling door een moderne pensioenregeling, dan zijn vakbondsleden bereid om in actie te komen.

"Voor de leden begint de maat vol te raken. Het is al te gemakkelijk van Martinair om te zeggen dat de wetgever de VUT wil afschaffen en vervolgens achterover te gaan zitten. De meeste bedrijven kennen prepensioenregelingen die zijn geïntegreerd in pensioenvoorzieningen waardoor op eerdere leeftijd dan 65 jaar uitreden mogelijk is," aldus Nevin Özütok van FNV Bondgenoten.

"Martinair kent geen prepensioen en wil voor de oudere medewerkers geen aanvullende beleid ontwikkelen zodat mensen gezond hun pensioenleeftijd kunnen halen. Terwijl dat juist hard nodig is. Als je in de bagageafhandeling werkt, kun je echt niet tot je vijfenzestigste koffers blijven sjouwen. Het lijkt er op dat Martinair zelf de zwaarte van het werk in hun bedrijf niet kent".

Komende vrijdag staat nog een overleg gepland. Özütok hoopt dat Martinair dan wel tot afspraken wil komen: "Ik geef ze vrijdag nog één kans. Komt er dan niets uit, ga ik met mijn leden praten over acties. Dat de mensen daartoe bereid zijn, is me na gisteravond meer dan duidelijk".

De CAO Martinair geldt voor zo'n 2500 mensen.