DEN HAAG - Koopwoningen zullen gemiddeld met 18 procent in waarde dalen in het eerste jaar na een volledige afschaffing van de aftrek van de hypotheekrente. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport dat onderzoeksinstituut Ecorys heeft opgesteld in opdracht van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Na vijf jaar kunnen de huizenprijzen maximaal bijna 30 procent lager zijn.

Sinds enige tijd staat de aftrek van de hypotheekrente ter discussie. De huidige regeringscoalitie heeft herhaaldelijk laten weten dat beperkingen in de hypotheekrenteaftrek in deze regeerperiode onbespreekbaar zijn. Een inhoudelijke discussie is nog niet begonnen.

Afgelopen juni adviseerde de Europese Commissie dat het Nederlandse kabinet serieus moet overwegen de aftrek van hypotheekrente te schrappen. Op die manier kan Nederland ook op de lange termijn de begroting in balans houden.

Inkomenspositie

Volgens de onderzoekers van Ecorys heeft een beperking van de aftrek niet alleen ingrijpende gevolgen voor de woningmarkt, maar ook voor de inkomenspositie van huishoudens en voor de economie in het algemeen. Zo kunnen de woonlasten voor een modaal inkomen met ongeveer 270 euro per maand toenemen, wanneer de renteaftrek volledig wordt afgeschaft. Voor een alleenverdiener met een hoog inkomen zullen de woonlasten verdubbelen, zo verwachten de onderzoekers.

Bezitters van woningen in het hogere prijssegment zullen het meest worden geraakt in het scenario van volledige afschaffing. Als de koopprijzen in de top van de markt onder druk komen te staan, zullen de prijzen in het lagere segment juist stijgen. Dat komt doordat de vraag naar goedkopere woningen zal toenemen wanneer mensen de duurdere niet meer kunnen betalen.

Volgens ROZ is er tot nu toe onvoldoende aandacht gegeven aan de gevolgen van een eventuele beperking van de aftrek van de rente op huizenleningen voor de woningmarkt en de economie. Een discussie hierover kan volgens de belangenorganisatie alleen worden gevoerd onder strikte randvoorwaarden. Zo moeten onder meer de betaalbaarheid van een woning en het waardebehoud gegarandeerd blijven. Ook mag de doorstroming op de woningmarkt niet worden geremd.

In de ROZ zijn vrijwel alle brancheorganisaties vertegenwoordigd die de belangen van eigenaren van woningen behartigen, alsmede de meeste makelaarsverenigingen en koepelorganisaties van zowel projectontwikkelaars als notarissen.